Документ без имени

Самоврядування

 

Дитяча Рада Центру "Барвінок".
 
  Дитяче самоврядування Вінницького міського Центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва "Барвінок" працює систематично і ці традиції зберігаються з покоління в покоління. Основні органи дитячого самоврядування були створені з перших днів роботи ансамблю танцю "Барвінок".
Головною метою дитячого самоврядування Вінницького міського Центру «Барвінок» є:
- спільна колективна творча робота у дитячих колективах Центру «Барвінок» з метою об'єднати навколо себе максимальну кількість учасників, дати можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості.
- забезпечення і захист прав та інтересів учнів на основі виконання Статуту Центру «Барвінок» і інших правил і положень;
Найвищим органом дитячого учнівського самоврядування є збори, які скликаються не рідше одного разу в рік, але по необхідності більше.
Представницьким органом самоврядування є старостат, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів від кожного класу чи гуртка. Старостат збирається не рідше 1 разу на рік і, обговорюючи, затверджує структуру та склад органів дитячого самоврядування шляхом відкритого голосування. 
Виконавчим органом дитячого самоврядування є Дитяча рада ансамблю «Барвінок». Головою та заступником Дитячої ради ансамблю «Барвінок» можуть бути найкращі вихованці ансамблю, яких обирають відкритим голосуванням на зборах концертного складу Народного ансамблю танцю «Барвінок». Дитяча рада ансамблю "Барвінок" є активним органом дитячого самоврядування, який має великі повноваження і займається внутрішніми організаційними питаннями:
- координує роботу активу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
- здійснює додатковий контроль за відвідуванням уроків, станом навчання та поведінки учнів.
- займається розподілом громадських доручень серед вихованців Центру «Барвінок» (підготовка костюмів до концертів, прасування костюмів, погрузка, випуск стінної газети та інформаційного куточка, підготовка вечорів-відпочинку);
- складає та затверджує списки дітей на поїздку за кордон;
- організує роботу центрів чи комісій та інших структур, які створює рада ансамблю; 
- співпрацює з педагогами Центру «Барвінок»; 
- координує роботу старостату;
- веде контроль за дотриманням дітьми санітарно-гігієнічних вимог у Центрі;
- проявляє турботу про молодших вихованців Центру «Барвінок»
- сприяє здійсненню заходів щодо розвитку творчих здібностей вихованців, зміцнення їхнього здоров'я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя.

 

Представники Дитячої ради  є членами Ради Центру "Барвінок".

 

 
Рада Центру "Барвінок".
 
Одним з основних учасників навчально-виховного процесу є батьки, які відіграють важливу роль в діяльності Центру "Барвінок" і приймають безпосередню участь у житті колективу. Роботі з батьками в Центрі "Барвінок" приділяється велика увага.

 

У кожному класі та гуртку систематично проводяться батьківські збори. Всі питання та проблеми виховання обговорюються і вирішуються з батьками.
В Центрі "Барвінок" існує чітка система організації і взаємодії з батьківською громадськістю. Систематично проводяться зустрічі педагогічного колективу і адміністрації на загальних батьківських зборах Центру.
Головним органом батьківської громадськості є Рада Центру. До її складу входять представники від батьківських комітетів всіх без виключення гуртків і класів Центру "Барвінок".
Виконавчим органом Ради Центру є Правління ради, яке є найбільш дієвим органом батьківського самоврядування, надає допомогу педагогічному колективу і приймає активну участь у вирішенні всіх питань, пов‘язаних з навчанням та вихованням дітей в Центрі "Барвінок".
У роботі з батьками дуже важливим є налагодження співпраці та вміння досягти взаєморозуміння і взаємодії у вірному виборі педагогічного впливу на дітей.
З цією метою для батьків систематично проводяться: педагогічні читання, звітні концерти дитячих творчих колективів Центру "Барвінок"; звітні концерти хореографічної школи та фольклорних гуртків, відкриті заняття для батьків та громадськості та інші заходи. Всі свята (і державні, і Центру "Барвінок") проводяться за участю батьків.
 

 

О.О. Недбалюк 

Голова ради Центру «Барвінок»