Документ без имени

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

У статті 6 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII однією з основних засад державної політики та принципом освітньої діяльності визначено відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб'єктів освітньої діяльності перед суспільством.
Відповідно до статті 30 Закону всі заклади освіти мають формувати відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію:

 

Статут закладу освіти;

 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

 

Структура та органи управління закладу освіти;

 

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

 

Мова (мови) освітнього процесу 

 

Наявність вакантних посад

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти;

 

Правила прийому дітей до закладу освіти;

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 

Використання публічних коштів

 

Тендер

 

Перелік платежів