Прозорість та інформаційність

Мова освітнього процесу: українська.

Статут КЗ “ВМЦХХО “Барвінок”

Структура управління КЗ “ВМЦХХО “Барвінок”

Педпрацівники закладу

Правила прийому до закладу

Мережа КЗ “ВМЦХХО Барвінок” на 2023-2024 н.р.

Збірник навчальних програм з позашкільної освіти художньо-естетичного профілю “НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ У ПАЛІТРІ МИСТЕЦТВА”

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності:


Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 та пункту 6 частини 
першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», яка набрала чинності 2 лютого 2016 року (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7) ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність, яка здійснюється закладами освіти у сфері дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. 

Відповідно до зазначених документів ліцензування освітньої діяльності у позашкільних закладах освіти не передбачено!

АТЕСТАЦІЯ – 2024

ВСЗЯО

БУЛІНГ

ВІДКРИТІ ДАНІ

ЗВІТИ