Прозорість та інформаційність

1.Мова освітнього процесу: українська.

2. Структура управління КЗ “ВМЦХХО “Барвінок”

3. Педпрацівники закладу

4. Правила прийому до закладу

5. Ліцензія на здійснення освітньої діяльності:


Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 та пункту 6 частини 
першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», яка набрала чинності 2 лютого 2016 року (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7) ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність, яка здійснюється закладами освіти у сфері дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. 


Відповідно до зазначених документів ліцензування освітньої діяльності у позашкільних закладах освіти не передбачено!

6. Закон про булінг

7. Заходи протидіїї булінгу

8. Порядок подання розгляду заяв про булінг